Nurgaliyev communications

Нағыз онлайнға алып барар жол

Жергілікті желілерді
ұйымдастыру және баптау

Мыс сымды желілер

Оптикалық талшықты байланыс желілері

Сымсыз желілер (WIFI)

Серверлерді
орнату және баптау

Linux серверлер

Windows серверлер

Гипервизорлар (Hyper-V, ESXi)

IT оқу
орталығы

Linux курстары

Маршрутизация және коммутация

Телекоммуникация жүйелерінің хаттамалары